Politica de confidentialitate

Informațiile furnizate prin acest site sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor), conform legilor în vigoare.

Acest site nu furnizează adresa dumneavoastră de email sau alte date personale unor terți, nu încurajează spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

Vă respectăm drepturile conferite de lege pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Acest site garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, informări comerciale, etc., numai la cererea sau cu acordul prealabil al clientului.

Furnizarea datelor personale către acest site nu implică obligativate din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.